Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry
 

        
                            


 

Etusivu

Ajankohtaista

Uutisvälähdyksiä

Tarkoitus ja toiminta

Keski-Pohjanmaan puunostajat

Keski-Pohjanmaan metsät

Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy

Projektit joissa liitto on mukana


Keski-Pohjanmaan
Metsänomistajien Liitto ry

Pitkänsillankatu 20c      
67100 Kokkola

Puh (06) 831 4175
kpmto@anvianet.fi

   

Y-tunnus 0278798-6    

 kotipaikka Kokkola  

 

Uutisvälähdyksiä toimintaympäristön uutisvirrasta...
 

Kiinteistövero nousee

Ajankohtaisissa Liiton omat tiedotteet

K-P:n Metsänomistajien Liiton antamaa kritiikkiä paikkaansa pitämättömästä uutisoinnista:

Keskipohjanmaa lehden 10.1.2015 sivu 5 metsäedunvalvonta faktaruutu  -  "suluissa"  lehden antama virheellinen tieto
 

”Alueelliset metsänomistajien liitot on lakkautettu.”  Tieto  on täysin virheellinen, sillä Suomen yhdeksästä metsänomistajien liitosta vain neljä on lakkauttanut itsensä vuoden 2014 lopulla – Etelä-Suomi,  Järvi-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Karjala. Kaikki muut viisi metsänomistajien liittoa jatkavat toimintaansa osin sääntömuutoksin  ja Pohjois-Suomi uudella nimellä.  Keskipohjanmaa –lehden levikkialueella jatkaa siis kolme metsänomistajien liittoa, joten alueellisia metsänomistajien liittoja ei ole lakkautettu. Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto siis jatkaa toimintaansa muuttunein säännöin, Pohjois-Suomi muuttunein säännön ja uudella nimellä ja Rannikon skogsägareförbund entisellään.

Keskipohjanmaa -lehti oikaisi lyhyesti tätä lakkauttamisuutista koskevan asian Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liiton vaatimuksesta oikaisu-uutisena 15.1.2015 lehdessä, mutta jätti uutisoimatta Liiton kannanoton asiaan ja  sekä oikaisematta alla olevat faktaruudun väitteet.

”Jäsenmaksu vastaa suunnilleen aiempaa metsänhoitomaksua.”  Tieto on virheellinen ja metsänomistajia harhaanjohtava.  Samassa lehdessä 10.1.2015 samalla sivulla 5 uutisoitiin Metsänhoitoyhdistys  Keskipohjan jäsenmaksut:  60 € (0-20ha), 110 € (20-50ha) ja 160 € (yli 50ha). Aiempi metsänhoitomaksu oli  perusmaksu 23,19 € plus 1,95 €/ ha eli esim 5 hehtaarin tilan maksu oli 32,94 € eli jäsenmaksu n 82 % metsänhoitomaksua korkeampi.  Jäsenmaksu ei siis todellakaan vastaa aiempaa metsänhoitomaksua.

Noin 30 hehtaarin metsätilan omistajan jäsenmaksu on keskimäärin 75 euroa.” Tieto on Keskipohjanmaa -lehden levikkialueella täysin virheellinen . Esim. samassa lehdessä Metsänhoitoyhdistys Keskipohjan osalta 30 hehtaarin jäsenmaksu on 110 € eli noin 47 % korkeampi väitettyyn keskimääräiseen nähden.

Hinnat ovat pitkään olleet vakaat” ja ”Hintataso on ollut vakaa jo 1,5 vuotta”  ovat  olennaisesti virheellistä  ja harhaanjohtavaa tietoa. Metsäntutkimuslaitoksen kantohintaindeksien mukaan hinnat ovat laskeneet hintaindeksien mukaan  5/2013 – 11/2014 seuraavasti:  Mäntytukki 109 => 105, Kuusitukki  109=> 103, mäntykuitu 105 => 99, kuusikuitu 99 =>91 ja koivukuitu  103,8 => 99,5. 

Ja vuoden 2007 korkein hintaindeksi oli 150, kun se nyt 11/2014 oli enää 101  alkuarvon ollessa 1/1995 100. Ts hinnat nousivat vuoteen 2008 asti ja ovat siitä alkaen laskeneet ollen nyt 1/2015 jo samalla tai alemmalla tasolla kuin indeksin aloitushetkellä 1995.
Lähde: http://www.metla.fi/metinfo/tilasto/puukauppa/puukauppa_khindeksit_t.html


 

Vanhan metsätalouden luottamushenkilön pohdintaa ja neuvoja
Lestijoki 13.2.2014
- Eero Pelto-Arvo oli Keski-Pohjanmaan metsämarkkinointi Oy:n yksi neljästä
perustamiskirjan allekirjoittaneesta luottamushenkilöstä ja pitkään Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liiton hallituksessa ja varapuheenjohtajana sekä Kannuksen mhy:n puheenjohtajana.
 

Kokkola satsaa öljylämmitykseen  K-P:n Metsänomistajien Liitto paheksuu...
Keskipohjanmaa 2.12.2011

 - Liiton hallituksen kannanotto puuenergian puolesta Kokkolan satsatessa öljylämmitykseen liityntäkunnan alueella.

 

 

 
 
Kilpailuvirasto
Dnro 585/61/2007, 21.9.2010
Epäilty raakapuun tarjonnan rajoittaminen koki Keski-Pohjanmaalla vesiperän. Kuitupuun ostajien kartelli toi sen sijaan sakkoja isoille pojille ja tukun kartellioikeudenkäyntejä käräjäoikeuksiin.