Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry
                  

                               


 

Etusivu

Ajankohtaista

Uutisvälähdyksiä

Tarkoitus ja toiminta

Keski-Pohjanmaan puunostajat

Keski-Pohjanmaan metsät

Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy

Projektit joissa liitto on mukana


Keski-Pohjanmaan
Metsänomistajien Liitto ry

Pitkänsillankatu 20c      
67100 Kokkola

Puh (06) 831 4175
kpmto@anvianet.fi

 

Y-tunnus 0278798-6    

 kotipaikka Kokkola  

 

 

 

 

 

              Liiton tarkoitus ja toiminta

       

Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry on toimialueellaan jäsentensä alueellinen elinkeino- ja edunvalvontajärjestö. Liiton tarkoituksena on omalla toimialueellaan edistää metsänomistajien harjoittaman metsätalouden yleistä kannattavuutta sekä metsänomistajien metsätaloudelleen asettamien muiden tavoitteiden, kuten hyvän metsänhoidon ja metsän monipuolisen käytön toteumista, parantaa metsänomistajien sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa, edistää puun käyttöä, edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena sekä muilla vastaavilla tavoilla parantaa metsätalouden harjoittamisen yleisiä edellytyksiä.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi liitto

 • huolehtii toimialueellaan puukauppaan ja muuhun metsätalouteen liittyvästä jäsentensä ja alueen metsänomistajien edunvalvonnasta
 • tukee ja kehittää toimialueensa jäsenyhteisöjen  toimintaa ja huolehtii niiden etujen valvonnasta 
 • vaikuttaa päätöksentekijöihin metsätalouden harjoittamisen edellytysten parantamiseksi
 • edistää puun käyttöä
 • huolehtii tiedotuksesta jäsenille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle
 • toimii yhteistoiminnassa sellaisten koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa, jotka tukevat liiton tavoitteiden saavuttamista
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja selvityksiä
 • edistää alueensa metsänomistajien järjestäytymistä
 • avustaa, kouluttaa ja opastaa jäseniään kaikissa metsätalouteen liittyvissä asioissa
 • edistää toimialueellaan metsänomistajille edullisten tavoitteiden toteutumista
 • julkaisee kirjallisuutta ja harjoittaa muutakin kustannustoimintaa
 • harjoittaa jäsenkuntansa tarvitsemaa palvelu- ja liiketoimintaa
 • pyrkii muilla samantapaisilla keinoilla parantamaan toiminta-alueensa metsänomistajien harjoittaman metsätalouden kannattavuutta

Liitto toimii pääomistajana Keski-Pohjanmaa Metsämarkkinointi Oy LKV:ssa ja mahdollistaa metsätilakaupan ja sukupolvenvaihdosten käytännön toteuttamisen ja lisämetsähakinnat.

 

Liiton edustajia ollut kautta aikain useissa eri yhteistyöelimissä
 • Alueelliset metsäneuvostot   E-P  Janne Jokela ja Manu Purola   P-P   Manu Purola
   
 • metsäkeskuksen alueneuvottelukunta Janne Jokela 
   
 • Yksityismetsätalouden työnantajat  YT  
  vuosikokousedustaja  Janne Jokela varalla Esa Leskelä
   
 • Eläke-Tapio ja Eläkekassa Verso vuosikokousedustaja Janne Jokela varalla Esa Leskelä
   
 • Silvadata Oy vuosikokousedustajat Janne Jokela varalla Esa Leskelä
   
 • MhyP Oy vuosikokousedustajat Janne Jokela, varalla Esa Leskelä 
   
 • K-P:n maaseutuopetuksen neuvottelukunta Manu Purola  
   
 • Luova -luonnonvara-alan kehittämiskeskus ohjausryhmä Manu Purola
   
 • K-P:n maaseutustrategian ohjausryhmä  Manu Purola
   
 • HighBio  -hankkeiden ohjausryhmässä Pentti Etelämäki
   
 • Kehittyvä metsäenergia -hanke ohjausryhmässä Manu Purola
   
 • Kokkolanseudun metsätilanomistajat, hallitus Janne Jokela, Pentti Etelämäki
   
 • Riistaneuvostot, Markku Anttila
   
 • MMM:n maaseutuverkosto,  tj Manu Purola