Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry
                  

                               


 

Etusivu

Ajankohtaista

Tarkoitus ja toiminta

Keski-Pohjanmaan puunostajat

Keski-Pohjanmaan metsät

 Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy

Projektit joissa liitto on mukana


Keski-Pohjanmaan
Metsänomistajien Liitto ry

Pitkänsillankatu 20c      
67100 Kokkola

Puh 0400564433
kpmto@anvianet.fi

 

Y-tunnus 0278798-6    

 kotipaikka Kokkola  

 

 

 

 

 

              Liiton tarkoitus ja toiminta

       

Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry on toimialueellaan jäsentensä alueellinen elinkeino- ja edunvalvontajärjestö. Liiton tarkoituksena on omalla toimialueellaan edistää metsänomistajien harjoittaman metsätalouden yleistä kannattavuutta sekä metsänomistajien metsätaloudelleen asettamien muiden tavoitteiden, kuten hyvän metsänhoidon ja metsän monipuolisen käytön toteumista, parantaa metsänomistajien sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa, edistää puun käyttöä, edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena sekä muilla vastaavilla tavoilla parantaa metsätalouden harjoittamisen yleisiä edellytyksiä.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi liitto

 • huolehtii toimialueellaan puukauppaan ja muuhun metsätalouteen liittyvästä jäsentensä ja alueen metsänomistajien edunvalvonnasta
 • tukee ja kehittää toimialueensa jäsenyhteisöjen  toimintaa ja huolehtii niiden etujen valvonnasta 
 • vaikuttaa päätöksentekijöihin metsätalouden harjoittamisen edellytysten parantamiseksi
 • edistää puun käyttöä
 • huolehtii tiedotuksesta jäsenille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle
 • toimii yhteistoiminnassa sellaisten koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa, jotka tukevat liiton tavoitteiden saavuttamista
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja selvityksiä
 • edistää alueensa metsänomistajien järjestäytymistä
 • avustaa, kouluttaa ja opastaa jäseniään kaikissa metsätalouteen liittyvissä asioissa
 • edistää toimialueellaan metsänomistajille edullisten tavoitteiden toteutumista
 • julkaisee kirjallisuutta ja harjoittaa muutakin kustannustoimintaa
 • harjoittaa jäsenkuntansa tarvitsemaa palvelu- ja liiketoimintaa
 • pyrkii muilla samantapaisilla keinoilla parantamaan toiminta-alueensa metsänomistajien harjoittaman metsätalouden kannattavuutta

Liitto toimii pääomistajana Keski-Pohjanmaa Metsämarkkinointi Oy LKV:ssa ja mahdollistaa metsätilakaupan ja sukupolvenvaihdosten käytännön toteuttamisen ja lisämetsähankinnat ja ylipäätään arvonlisäverolliset metsänomistajien ja asiakkaiden palvelut Oy:n kautta.

 

Liiton edustajia 2000-luvulla useissa eri yhteistyöelimissä
 • Alueelliset metsäneuvostot   E-P  pj  ja tj   P-P   tj
   
 • Alnus ry,  tj
   
 • metsäkeskuksen alueneuvottelukunta pj 
   
 • Yksityismetsätalouden työnantajat  YT  
  vuosikokousedustaja pj, tj tai varapj
   
 • Eläke-Tapio ja Eläkekassa Verso vuosikokousedustaja pj,, tj tai varapj
   
 • Silvadata Oy vuosikokousedustajat  pj, tj tai varapj
   
 • MhyP Oy vuosikokousedustajat pj, tj tai varapj
   
 • K-P:n maaseutuopetuksen neuvottelukunta  tj
   
 • Luova -luonnonvara-alan kehittämiskeskus ohjausryhmä tj
   
 • K-P:n maaseutustrategian ohjausryhmä  tj
   
 • HighBio  -hankkeiden ohjausryhmässä  mp
   
 • Kehittyvä metsäenergia -hanke ohjausryhmässä tj
   
 • Kokkolanseudun metsätilanomistajat,  pj, tj, mp
   
 • Riistaneuvostot, MA
   
 • MMM:n maaseutuverkosto,  tj