K-P:n MM Oy LKV [A]

www.metsamarkkinointi.com
      20 v  1993-2013

0400-564433


Myytävät maa- ja metsätilat

Talot/tontit/
mökit

LKV- palvelut myyjälle

Palvelut ostajalle

Myydyt tilat

Hintatilasto 

Puun välitys

Yhteystiedot

Yritysesittely 

Aloitussivu

Tarjouskauppa
ohjeet
V

 

K-P:n MM Oy LKV

Pitkänsillankatu 20 c      67100 Kokkola

Puh (06) 831 4175
 Puh (06) 831 4175 Tsto
       0400-564433 Manu
mmoy@anvianet.fi
           tai
etunimi.sukunimi a metsamarkkinointi.fi      tunnus 0951772-7    

krnro 572.820  kotipaikka Kaustinen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhonjoen suulla  7,6 ha metsäpalsta + halli + katos
 
Orreksentie 100, Kokkola
  Puuhapalsta hyvällä varastointimahdollisuudella
Hn  100.000 € / tarjous

Kokkolassa Perhonjoen pohjoispuolella jokisuulla kiinteistö Kalliokoski 272-411-2-61 pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 7,625 ha alla olevan kartan osoittamassa paikassa Orreksentien ja siltä lähtevän tonttitien ja metsäpolku-uran  varrella. Yhteys Perhojokeen ja osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin. 

 
  Lisää kuvia kuvaa klikkaamalla

Rantaan rajoittuva metsäkiinteistö myydään joko kokonaisuutena tai kahtena tai kolmena palstana riippuen saatavista ostotarjouksista.

Perhonjokeen rajoittuva 1,1 ha:n määräalapalsta alla olevan kartan mukaisessa paikassa pyykiltä 360 pohjoisrajalle sisältää 7*13 m eli n 90 m2:n suuruisen varastohallin oheisten kuvien mukaisesti sekä kaksi puukatosta. Tonttitie menee Orreksentieltä lähtiessä palstan pohjoisrajaa pitkin. Rantayleiskaava ei aivan ulotu palstalle asti. Kokkolan kantakaupungin kyläasutuksen vaiheyleiskaavassa Orreksentien molemmat puolet on merkitty SE/ak merkinnällä selvitysalueeksi, minkä maankäyttö tulee ratkaista asemakaavalla.  Jo olemassa olevat rakennukset osoittavat osaltaan, että kiinteistölle on perusteltua odottaa kuuluvan asemakaavatilanteessakin rakennuspaikka. 1,1 ha:n palstan hintapyyntö rakennuksineen on kaavan selvittelyvaiheen ajan 60.000 € ja luonnollisesti palstan käypä arvo nousee tulevaisuudessa asemakaavan valmistumisen jälkeen.

Pyykkien 360 ja 362 välinen 1,7 ha:n välipalsta ja kolmas palsta n 4,8 ha kiinteistön itäpäässä ovat metsämaata. Vaiheyleiskaavassa alue on kirjattu MU-merkinnällä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, millä on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Nämä palstat myydään tarjouskauppamenettelyllä joko kantatilana tai määräalana riippuen saatavista ostotarjouksista.  

Puustoa kiinteistöllä on tuoreen metsäarvion mukaan 970 m3 hakkuuarvoltaan 17891 €, metsämaata on 6,1 ha ja kitumaata 1,3 ha. Palstalla on itäpäässä tuore metsäojitus kuvien mukaisesti. Metsätaloudellinen summa-arvo 22.708 € ja käypä metsätalousarvo 17.031 €. Kiinteistöllä olevat rakennukset, hyvä sijainti, osuudet yhteisiin alueisiin, tieoikeudet ja yhteys omalta maalta Perhonjokeen ja siitä merelle sekä kaavamerkinnät ja tulevaisuuden odotusarvo nostavat kiinteistön todellisen käyvän arvon 100.000 €:n tasolle. Kysyntä- / tarjontatilanne ostotarjouksineen ratkaisevat lopullisen kauppahinnan. 2016 tilasta tarjottiin 60.000 €, mutta kauppaa ei sillä tasolla syntynyt.

   
                      © Maanmittauslaitos lupanro 633/KP/04    
                                                                                                    

 
 Lähestymiskartta           Palstat 1-3               Pyykki-ilmakuva
           © Maanmittauslaitos lupanro 633/KP/04
 
Ostotarjoukset  osoitteella mmoy@anvianet.fi  0400-564433 / 040-7277467.

Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen ( 120 €,)  4 %:n varainsiirtoveron ja  (119 €:n) lainhuudon
lunastamismaksun ja määräalana myytäessä lohkomiskulut maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan
 

.