K-P:n MM Oy LKV [A]

www.metsamarkkinointi.com
      29 v  1993-2019


Myytävät maa- ja metsätilat

Talot/tontit/
mökit

LKV- palvelut myyjälle

Palvelut ostajalle

Myydyt tilat

Hintatilasto 

Puun välitys

Yhteystiedot

Yritysesittely 

 

Tarjouskauppa
ohjeet
V

 

K-P:n MM Oy LKV

Pitkänsillankatu 20 c      67100 Kokkola


 Puh (06) 831 4175 Tsto
       0400-564433 Manu
mmoy@anvianet.fi
 
  
tunnus 0951772-7    

krnro 572.820  kotipaikka Kaustinen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halsua 31,6 ha metsäpalsta
ja tuulivuokrasopimus

 Ärmätinkankaantie 

Halsualla Lestijärven rajalla Ärmätinkankaan metsätien päässä erillinen metsäpalstamääräala 297:1/1 pinta-alaltaan noin 31,6 ha alla olevan  kartan  mukaisessa paikassa. Tie on auraamatta, joten lyhyin kulku katsomaan metsää hiihtäen on palstan eteläpäähän  lumiauratulta Ärmätin metsätieltä traktoriuraa ja rajalinjaa pitkin. Sininen nauhoitus.  Ei osuuksia yhteisiin.

P1000575.JPG
   Lisää kuvia kuvaa klikkaamlla 

Halsuan tuulivoimapuiston vanhan YVA:n teknisessä suunnitelmassa määräalalle on piirretty tuulivoimalaitos. Myyjä on allekirjoittanut vuokrasopimuksen  Halsuan Tuulivoima Oy:n kanssa tuulivoimapuiston rakentamistarkoitukseen. Määräalan kaupalla ostajalle siirtyvän vuokrasopimuksen mukaan vuotuinen vuokra on 0,7 ha:n alalta 10.000 € / tuulivoimala ja sopimus on voimassa 31.12.2065 asti. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin syyskuun 2018 pisteluvulla. Parannettavan ja uuden tien alle jäävästä maasta korvaus on 1 €/m2. Maastossa tuulimylly veisi tilaa alla olevan luonnoskuvan mukaisesti noin 0,7 ha.Halsuan kunnanvaltuusto tullee keväällä 2020 päättämään tuulivoimakaavan, joten toistaiseksi eletään lievän epävarmuuden vallitessa sen suhteen rakennetaanko mylly tilan maalle vaiko ei. Ostajan täytyy ottaa ostotarjouksessaan ja myyjän myydessään tätä riskiä kantaakseen, sillä myyjä lähtee siitä, että määräalan myyntiarvo on metsäarvo plus ennakoidun tuulivuokrasopimuksen arvo ja ovat yhteensä yli 100.000 € / tarjouskauppa, mutta riskiä jakaen kesän 2018 ajan myyntihinta on "vain" 70.000 €.

Keski-Pohjanmaalla tammikuussa 2019 tehdyssä metsätilan kaupassa ostaja maksoi metsätilasta metsäarvion mukaisen hinnan ja yhden rakennetun ja tuotannossa olevan tuulivoimalan tuulivoimavuokrasopimuksesta (vuotuinen vuokra noin 8.300 €)  60.000 €. Vastaavalla tavalla laskien määräaikaisen tuulivuokrasopimuksen  käypä arvo Halsuan kohteelle olisi 67.000 €, jos tuulivoimala rakennettaisiin määräalan alueelle. Jos se menisi naapurin alueelle, niin vaikutusaluekorvaus olisi 4000 €/mylly jaettuna niiden vuokrasopimuksen tehneiden kanssa, joiden maalle ei sijoitu myllyä.

 
                                  © Maanmittauslaitos lupanro 633/KP/04       
 
     A4 kartat
                                  © Maanmittauslaitos lupanro 633/KP/04
 

Metsäarvion mukaan puustoa noin  2070 m3, mistä tukkipuuta n 190 m3 ja kuitupuuta 1700 m3 ja energia/pienpuuta n 180 m3 hakkuuarvoltaan 38.342 €. Kuvio 13 on muokkaamaton siemenpuualue. Vuonna 2017 on toteutettu laajat Kemeratyöt, varhaishoitona kuviot 30-31 ja 15 sekä nuoren metsän hoitona/harvennuksena 23-27, 19 ja 32.  Palstan pohjoispää on hoitamatta ja siellä on kiireellisiä harvennushakkuutöitä. Kuviot 20-22 ovat olleet Kemera -ensihavennuksessa 2011. Käypä metsätalousarvo noin 40.000 € eli 1270 €/ha eli 21,3 €/m3. 

Myydään tarjouskaupalla. Tarjoukset  osoitteella mmoy@anvianet.fi  0400-564433.
  
Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen maanmittauslaitoksen kulloisenkin hinnaston mukaan ( 120 €)  4 %:n varainsiirtoveron,  ja (119 €:n) lainhuudon lunastamismaksun sekä määräalan lohkomiskulut noin 2.000 €.

    P1000547.JPG