K-P:n MM Oy LKV [A]

www.metsamarkkinointi.com
      20 v  1993-2013

0400-564433


Myytävät metsätilat

Talot yms

LKV- palvelut myyjälle

Palvelut ostajalle

Myydyt tilat

Hintatilasto 

Puun välitys

Yhteystiedot

Yritysesittely 

Aloitussivu

Tarjouskauppa
ohjeet
V

 

K-P:n MM Oy LKV

Pitkänsillankatu 20 c      67100 Kokkola

Puh (06) 831 4175
 Puh (06) 831 4175 Tsto
       0400-564433 Manu
mmoy@anvianet.fi
           tai
etunimi.sukunimi a metsamarkkinointi.fi      tunnus 0951772-7    

krnro 572.820  kotipaikka Kaustinen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLITYSLIIKELAKIIN AMMATTIPÄTEVYYSVAATIMUS

Välitystoiminta täsmentyy -  laki voimaan 1.1.2016

Ammattipätevyysvaatimus vähintään puolelle yrityksen välitystehtäviä suorittavista henkilöistä tulee voimaan 1.1.2016.   Muutos on odotettu ja kuluttajien kannalta hyvä ja tarpeellinen leikatessaan muiden kuin LKV-ammattipätevyystutkinnon suorittaneiden yhteisöjen välitystoimintaa.

Aluehallintovirasto on täsmentänyt lain tulkintaa välitysliikerekisteriin merkityille välitysliikkeille. Mutta myös kuluttajien ja välityspalveluja käyttävien, toimeksiantoja antavien ja tarjouksia tekevien on tunnettava lain keskeinen sisältö osatakseen vaatia lain turvaamia välityspalveluita ja osatakseen erottaa ammattipätevyydeltään laillisesti toimivat välittäjätahot muista tahoista.

Välitysliikelaissa tarkoitetun välitystoiminnan osia ovat:

  • toimeksiantosopimuksen tekeminen,

  • välityskohdetta koskevien asiakirjojen hankkiminen,

  • kohteen hinnan määrittely,

  • kohteen markkinointi,

  • kohdetta koskevien tietojen antaminen ostajaehdokkaille,

  • tarjousten vastaanottaminen,

  • kohdetta koskevan sopimuksen laatiminen ja

  • osapuolten muu avustaminen sopimuksen teossa


Kuluttajien ja metsänomistajien kannattaa olla heti vuoden vaihteesta alkaen aktiivisia ja vaatia näitä yllä mainittuja välitystehtäviä hoitavilta selkoa suoritetusta LKV-tutkinnosta ja tutkinnon suorittaneiden osuudesta yrityksessä.  Jos ammattipätevyysvaatimus ei täyty, niin pahimmillaan kuluttajan antama toimeksianto saattaa jäädä kokonaan hoitamatta  AVI:n määräämän välitysliikkeen toimintakiellon takia.

 ----   K-P:n MM Oy LKV:llä  pätevyysvaatimus täyttyy!   ----
 

Aluehallintoviraston tiedote  15.12.2015